Om JPK

Klubben grundades 1951 och idag är vi ca 150 skyttar som skjuter pistol och revolver i ett flertal grenar. Vår anläggning ligger intill Eurostop i Jönköping och är av hög standard.

Anläggningen

JPK:s anläggning är en av kretsens mest påkostade, mycket tack vare våra engagerade medlemmar. En fin klubbstuga komplett med kök och kontor har gott om plats för kurser och möten i samlingssalen som även kan ordnas till sex luftpistolsbanor.

Utomhus har vi fyra separata skjutbanor:

– A-hallen med 40 skjutplatser under tak
– B-hallen med 20 skjutplatser under tak och duellställ
– Övningsstationen med fyra platser under tak och fältmålsställ
– Fältskjutningsslingan med 10 stationer

Grenar

Pistolskytte är lite som friidrott, det finns många grenar och med tiden brukar man hitta det man själv tycker om bäst.
Jönköpings PK utövar de flesta pistolgrenar och är ansluten till de största skytteförbunden – Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF), Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) och Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet. (SDSF).

Precision (SPSF)

Precision är nog det som det flesta kommer att tänka på när man börjar tala om pistolskytte. En tävling i precisionsskjutning består av ett antal serier skjutna mot internationell pistoltavla på 25 m avstånd. Varje serie består av 5 skott avlossade under en tid av 5 minuter.Antalet serier varierar beroende på typ av tävling. En mästerskapstävling såsom svenskt mästerskap, landsdelsmästerskap eller kretsmästerskap omfattar 10 serier, d.v.s. 50 skott. En nationell tävling eller en kretstävling kan omfatta 6 serier. Även 7 och 10 serier förekommer.

PPC (SPSF)

PPC (Precision Pistol Competition) är en internationell gren som har sitt urspung i det amerikanska polisskyttet. Skjutningen sker stående, sittande och liggande på olika avstånd enligt fastställt matchschema mot en speciell PPC-tavla. En tävling är indelad i ett antal steg s.k. ”stager”. I varje stage skjuts mellan 6 och 24 skott i en eller flera ställningar. Man laddar aldrig med mer än 6 skott per magasin så omladdningar utförs under skjuttiden. Avståndet varierar mellan 3 och 50 yards och tider mellan 8 och 165 sekunder. Alla ställningar, avstånd och tider förekommer inte i alla vapengrupper. Beroende på vapengrupp är också det totala antalet skott olika, 48, 60 eller 150.

Fältskjutning  (SPSF)

Fältskjutning är skytte på mål med varierande storlek och avstånd utspridda i terrängen. Rörliga målspel förekommer. Fältskyttet lite som en tipspromenad, där man i en mindre grupp besöker stationer med olika förutsättningar med förhoppningen att få med alla träff för dagen. JPK har genom åren haft flera duktiga fältskyttar, framför allt med revolver, och vi har tagit flera medaljer från svenska mästerskap i fältskjutning.

Dynamiskt skytte (SDSF)

Dynamiskt skytte startade 1976 och kom till Sverige 1979. Sedan dess har sporten utvecklats mycket och att kunna utvecklas och anpassas är ledord för grenen. Varje skjutning är unik och samma skjutmoment får aldrig förekomma två gånger. I dynamiskt skytte måste den tävlande försöka mixa precision, kraft och snabbhet till en vinnande kombination. Tiden är en avgörande faktor – uppnådd poäng från träffarna divideras med totaltiden för genomförandet av skjutmomentet på stationen, vilket ökar utmaningen. Typiskt för dynamiskt skytte är att inte alla mål är synliga, man måste förflytta sig under skjuttiden för att kunna beskjuta alla mål. Dynamiskt skytte sker med pistol kulgevär och hagelgevär, men hos oss i JPK har framför allt det dynamiska revolverskyttet haft stora framgångar. JPK har skjutit dynamiskt sedan 2006 och har ett tiotal medaljer från Svenska Mästerskap.

Magnumfält och magnumprecision 

Magnumfältskjutning är som fältskjutning, men på dubbla avstånden (upp till 180m) och med fri skjutställning. Primärt är grenen anpassad för långpipiga revolvrar i magnumkaliber, t ex .357 Magnum och .44 Magnum, men de vanligaste revolvrarna och pistolerna med 4-6″ pipa går också att använda, liksom .22LR på vissa tävlingar.

Magnumprecision är som precisionsskjutning, fast man använder magnumfältens vapen och skjutställning. Skjutning sker på 50 meter mot vanlig precisionstavla. I JPK brukar vi för utmaningens skull även skjuta på 100 meter!

Vi har även viss aktivitet i militär snabbmatch, metallsilhuett och de olika skyttesportgrenarna som fripistol och standardpistol.