Börja Skjuta

Nybörjarkurs

Grundkurser för nybörjare hålls en gång per år. Kursen kostar 1500kr och då ingår kursmaterial, fika och ammunition. Klubbens vapen får lånas till och med nästkommande kurs, därefter förväntas man skaffa eget vapen.

Kontakta utbildningsansvarig Sven Jonsson för att lämna intresseanmälan och få mer information.

Vanliga frågor

Har ni några åldersgränser? 
För luftpistolskytte har vi ingen åldersgräns. Från att man fyller 15 år får man skjuta pistol och revolver i kaliber .22LR. Efter att man har fyllt 18 år får man skjuta med alla andra vapen i grövre kalibrar.

Är pistolskytte farligt?
Nej, det är mycket ovanligt med olyckor inom pistolskytte. Vi har hårda krav på säkerheten när vi skjuter och om man inte följer säkerhetsreglerna får man inte delta i skjutningen. Med hörselskydd av god kvalitet skyddar man hörseln och vi rekommenderar alltid att man har skyddsglasögon på sig vid skjutning.

Är pistolskytte dyrt?
Alla sporter och idrotter har ju vissa startkostnader. Det dyraste i början är själva vapnet och ett vapenskåp att förvara det i. Ett begagnat tävlingsvapen av god kvalitét ligger på ca 4-5000 kr och vapenskåp från 3-8000kr beroende på storlek och märke. Begagnatmarknaden är stor! Efter att man köpt vapen och skåp är ammunitionen den enda löpande kostnaden. Normalt kostar en patron .22LR omkring 50 öre, medan grövre ammunition kostar 2-4kr styck. Normalt gör man åt ca 50 patroner på en tävling. För de mer avancerade grenarna tillkommer kostnader för hölster, magasin och annat, men även där kan man fynda billigt begagnat.

Hur lång tid tar det innan man får skaffa eget vapen?
Efter avslutad nybörjarkurs ska man visa sig aktiv i minst 6 månader för att kunna köpa ett tävlingsvapen i kaliber .22LR.

Måste man börja med kaliber .22?
Ja, det är ett krav satt från Svenska Pistolskytteförbundet. Det är även det bästa ur ekonomisk synpunkt och ger bättre träning för en ny skytt. De flesta som bara vill skjuta grovt tröttnar fort och slutar. Dyker man upp och visar sig aktiv så är det inga problem att låna vapen på klubbtävlingar.

 I lumpen bar jag en Glock och vill börja skjuta det igen. Kan man göra det i er förening?
Vi bedriver skytte med de flesta på marknaden förekommande vapen. För att få egen licens på grovkalibriga vapen av tjänstevapentyp krävs dock att man är medlem i föreningen och visar sig aktiv som skytt och funktionär under minst 18 månaders tid. Givetvis kräver vi att man fortsätter vara aktiv även efter denna tid. Det är viktigare att välja vapen efter vilken gren man har tänkt att skjuta, än att stirra sig blind på vilket vapen man vill ha.

Måste man vara funktionär?
Tavlorna kommer inte ställa fram sig själva och ingen får betalt för att göra det. Vi turas om och hjälps åt för att alla ska kunna delta med så lite ansträngning och så låga avgifter som möjligt.

Måste man skaffa eget vapen?
Under nybörjarkursen och de första sex månaderna som medlem får du låna tävlingspistol i kaliber .22LR av föreningen. Därefter förväntas det att du söker egen licens, då klubbvapnen behövs till nästa kull nybörjare. Allt eftersom du blir bättre skytt kommer du också vilja skaffa dig en pistol som passar just dig – dina händer och dina ögon är inte lika någon annans!

Jag vill börja med PPC / IPSC. Hur går det till?
Både PPC och IPSC är avancerade grenar som kräver en fortsättningskurs där man utbildas på drag från hölster och omladdning under skjuttiden. För att kunna gå en sådan kurs krävs generellt att man redan har eget vapen av tjänstevapentyp, varför man oftast inte går sådan kurs förrän efter 12-18 månaders medlemskap.

Jag vill börja med IPSC Gevär och har redan eget gevär. Kan jag börja direkt?
För att delta i IPSC-tävlingar oavsett vapentyp behövs IPSC grundutbildning. I JPK får man gå IPSC-kurs först när man har eget grovvapen, alltså tidigast efter 18 månaders aktivt medlemskap.

Jag har en funktionsnedsättning, kan jag ändå börja med skytte?
Grundförutsättningen är att man skall ha normal kontroll på överkroppen, men olika grenar ställer olika krav baserat på säkerhetsskäl. Hör gärna av dig så blir det lättare att hjälpa dig efter just dina förutsättningar.